Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Upozornění pro rodiče, kteří chtějí přihlásit dítě do MŠ: Rodič (zákonný zástupce) přinese vyplněnou přihlášku do MŠ a potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Bez tohoto potvrzení lze přijmout pouze dítě, pro které je vzdělání v mateřské škole povinné! Formuláře  "Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy" a "Evidenční list" si vyzvedněte předem u paní J. Bryndové. Rodiče přinesou také rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 Ceny obědů v jídelně DD Lipová :

žáci ŠD                           22,- Kč 

děti MŠ Lipová               28,- Kč       

 Projekty ve škole:   Mléčné svačiny ( mléko, jogurty, Bobíky)

                                    Zdravé zuby

Školní program na podporu třídění odpadu: Třídíme ve škole

                               Od března 2010 probíhá z fondu EU  Ovoce do škol

                   ( jablka, pomeranče, hrušky, kivi, okurky, ředkvičky, banány,

                     ovocné šťávy,...)

Po celý rok sbíráme PET lahve.

Pro zkvalitnění výuky na vybraných základních školách  probíhá ve škole projekt  PROKOM  (projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky).

Jsme zapojeni do mezinárodních školních projektů  E-TWINNING .

 

Úplatu za MŠ a ŠD vybírá paní Anna Justová.

 

Personální obsazení:

MŠ: Jitka Bryndová, Alena Adámková

ZŠ: Mgr. Ilona Palinkášová, Mgr. Martina Petroušková, Bc. Emilie Němcová (Jana Válková), Alena Adámková

ŠD: Anna Justová

účetní: Anna Justová

školnice: Pavlína Vargová 

Kroužky:

pondělí   14,00 - 15,00  VÝTVARNÝ  KROUŽEK - A. Adámková

úterý        14,30 - 16,00  KERAMICKÝ  KROUŽEK - A. Justová

středa     14,00 - 15,00  SPORTOVNÍ   KROUŽEK - Jana Válková

čtvrtek      13,30 - 14,30  MULTIMEDIÁLNÍ  KROUŽEK - Mgr. M. Petroušková

pátek       13,00 -  15,00 NEFORMÁLNÍ   KLUB - Mgr. Josef Varga

 


Složení školské rady:

Za zřizovatele:   František Žák

                        Mgr. Miroslava Hoštičková

Za rodiče:         Mgr. Josef Varga - předseda ŠR

                       Zdeněk Toman

Za pedagogy:   Mgr. Martina Petroušková

                       Jitka Bryndová

 

Akce ve škole:

 22.11. Workshop projektu PROKOM od 13 hod.(rodiče a hosté vítáni!)

01.12. Vánoční trhy, zvyky a tradice - projektový den

01.12. Rozsvěcení stromečku - vystoupení žáků ZŠ a MŠ

05.12. Mikulášská nadílka MŠ a ZŠ

13.12. Česko zpívá koledy - zpívání koled u stromečku ZŠ

21.12. Vánoční nadílka MŠ

21.12. Vánoční nadílka ve třídách ZŠ

21.12. Domov důchodců - předání vánočních přáníček 4. - 5. ročník

22.12. Vánoční besídka ZŠ a MŠ pro rodiče

23.12. - 02.01.2018  Vánoční prázdniny ZŠ

Přejeme příjemné prožití Vánočních svátků, úspěšný rok 2018 a hodně lidského štěstíčka.

Do školy jdeme 03.01.2018 (středa)